یَا غُفْرَانُ
بعضی آدما نه تنها زمان حیاتشون سراسر خیر و برکتن و وجودشون نعمت بزرگیه حتی بعد از مرگ هم باعث خیر میشن نمونه اش فامیل دندون پزشک جان بنده که دیشب فوت شده و قرارهای دندون پزشکی من رو به مدت یه هفته کنسل کرد :)) میدونم بالاخره یه روزی مجبور میشم به عصب کشی تن بدم ولی خب میگن از این ستون به اون ستون فرجه شاید از امروز به روز دگر هم فرجی شد و تن ندادم به عصب کشی :)) در این حد فوبیا دارم نسبت به عصب کشی و بیشترترش نسبت به جراحی لثه و بیرون کشیدن دندونهای عقل :| خلاصه که خدا بیامرزتش این آقا رو که مرگش موجبات آسایش و نفس راحت من شد حداقل به مدت یه هفته :دی اگه ممکنه یه فاتحه براش بخونین
التماس دعای عاقل شدن
التماس دعای فرج 
در پناه حق باشید 
یا مهدی