یَا مُطَهِّرُ
کی میگه آلزایمر بده؟!!! خیلی هم خوبه کاش میشد آدما به خواست خودشون آلزایمر بگیرن و چقدر خوب تر میشد آلزایمرت آپشن انتخاب وقایع هم داشت :)) مثلا آدم یادش میرفت بدی ها رو هی باز خوشحال زندگی میکرد :) مثل مادربزرگم که یادش میره داشته اذیت میشده و گاز گرفته ما رو :)) خیلی خوشحال میگه قربون نوه ام برم بیا بوست کنم :)) یعنی وقتایی که یادش میره من رو زده داغون کرده و قربون صدقه ام میره دلم میخواد سفت بغلش کنم بگم قربونت برم من خنگول منی تو آخه :)) ولی حیف به دلیل رعایت احترام نمیشه بگم خنگول منی :( یعنی حیفااا :دی
خدایا مگه تو یکی از اسامیت مُطَهِّر نیست؟ نمیشه حافظه من رو پاک کنی؟ البته نه همه اش رو بابام یادم بمونه آقا معلم یادم بمونه مادربزرگم یادم بمونه :) اون دسته از دوستام که واقعا دوستن یادم بمونن :) اتفاقات بد یادم بره... میشه خدایا؟ :)
خیلی دلم میخواد بهش بگم دوستت دارم :( ولی میترسم از واکنشش... حتی بهش نمیتونم بگم تو :| یا فعل جمع استفاده نکنم مگه اینکه ضمیر جمع گفته باشم :| خوش بحالش که انقد ریلکس به اسم صداش میزنه! اونم جوری که من میدونم نباید! چون یاد کسی میفته که نباید! ای خدا... 
التماس دعای فرج 
در پناه حق باشید 
یا مهدی