یَا سَامِعَ الشَّکَایَا
هر کاری کردم ساکت باشم نشد :| بعضی ها اسم آدمیزادم خراب میکنن با این بلاگر بودن شون :| نمونه اش نویسنده کامنت زیر :|