بسم الله الرحمن الرحیم

خیلی سعی کردم اینجا رو دوست داشته باشم ولی دوست ندارم مطمئنم برم به همون وب قدیمم بازم یه عده میخوان اعصابم رو در نوردن همی :| امـــــا میخوام برگردم و اونجا بنویسم براش دلایل زیادی هم دارم :) مهم ترینش اینه اسمش و اسم نویسنده اش و حتی آدرسش یه ایست بزرگه برای من تا کمتر از هر چیزی بنویسم که بعدا پشیمون شم :) هر کسیم هر چی گفت دایورت میکنیم به قول دوستم نظراتشون رو میتونن بندازن تو صندوق انتقادات و پیشنهادات ولی رسیدگی نخواهد شد بیکار که نیستم :| اصلا هم اعصاب ندارم :دی
آدرس وب قبلی : من یک دختر مسلمانم

التماس دعا
در پناه حق باشید
یا مهدی