یَا مُهَوِّنُ
وقتی دکتر گفت باید نایت اسپیلت ببندی از دردش نگران و ناراحت نشدم از دیدن قیافه زشتش که نشون از عیبی در من داره ناراحت شدم! وقتی حاضر شدن و دیدم شون سعی کردم به خودم بقبولانم که اینا خوشگلن و خوبن و نازن و تازه توش طرحم داره :) ولی خب موفق نشدم ظاهرش رو دوست داشته باشم از طرفی نمیشه به خاطر ظاهر زشتش بی‌خیال باطن خوبش بشم که بی خیال سلامتی بشم که خلاصه دیدم راهی ندارم جز اینکه یه کاری کنم تو دیدم نباشن در عین اینکه پام کردم شون نتیجه اش شد عکس پایینی؛ با یه جفت کفش خوشگل استتارشون کردم ^_^
التماس دعای فرج 
در پناه حق باشید 
یا مهدی